Privacy Verklaring

Prixos Direct BV (Prixos) hecht grote waarde aan privacy en neemt daarom een aantal maatregelen om er voor te zorgen dat de gegevens, die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

Het gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken de gegevens die u ons verschaft in eerste instantie om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, wat ook financiële diensten kunnen inhouden, zoals bijvoorbeeld een kredietcontrole (indien van toepassing), dan wel om u te voorzien van door u gevraagde informatie. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen presenteren, welke gebaseerd kunnen zijn op uw eerdere bezoek aan de website, aan ons verstrekte informatie of in het verleden gedane bestellingen.

De website slaat ook internet locatiegegevens op, zoals bijvoorbeeld gebruikte IP nummers, die automatisch via het internet meegezonden worden door uw internetprogramma dan wel door de website automatisch gedetecteerd kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan om het algemene gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de website en andere diensten te verbeteren, en anderzijds om het succes van externe referenties te kunnen meten om zodoende het succes van reclamecampagnes en dergelijke vast te kunnen stellen.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegen Prixos en/of hier aan gelieerde ondernemingen, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van betalingsproblemen, fraude of illegale activiteiten.

Wij verkopen uw gegevens niet
Prixos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij de acceptatie of uitvoering van uw bestelling, of bij analyses m.b.t. de verbetering van de werking van de website en optimalisatie van het Prixos businessmodel. De werknemers van Prixos en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens inzien en wijzigen
Uw gegevens kunt u op de website bekijken en zonodig aanpassen. Dat kan via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de ‘Mijn gegevens’ pagina als u bent ingelogd.

Nieuwsbrieven en Catalogi
Als bezoeker van Prixos kunt u zich afmelden voor berichten of nieuwsbrieven (bijvoorbeeld via email). We zullen u deze dan niet meer toesturen.
Afmelden van email nieuwsbrieven is mogelijk via de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief vermeld staat. Daarnaast kunt u zich altijd afmelden via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de ‘Mijn gegevens’ pagina als u bent ingelogd.

Cookies
Cookies zijn kleine handige bestanden op uw eigen computer, die (mits goed gebruikt) een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden van bepaalde instellingen die u op een website gekozen heeft, zodat u deze bij een volgend bezoek aan diezelfde website niet opnieuw hoeft in te stellen. Daarnaast gebruikt Prixos dit om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat producten die u eerder in u winkelwagen heeft gelegd niet verdwenen zijn, alsmede om informatie te verschaffen over het gebruik van de website, zodat we beter in staat zijn de website te verbeteren.

Veilig bestellen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Prixos passende beveiligingsmaatregelen. Zo zal de website altijd overschakelen op beveiligde verbindingen (SSL) als u wordt doorgeschakeld naar financiële pagina’s om uw bank- of credit card gegevens in te vullen. Uw creditcard gegevens staan dus niet bij ons op de site, en worden ook niet opgeslagen. Hierdoor is er nooit het gevaar dat deze gevoelige informatie in verkeerde handen zou kunnen vallen.